Kurumsal

TARİHÇE:

Servodata, 1989 yılından beri deneyimiyle şirketlerin yazılımdan veri tabanına, BT güvenlik yazılımlarından ve iş performans yönetimine, doküman süreçleri otomasyonundan, eğitimden veri erişim çözümlerine ve destek hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlara çözüm üretmektedir. Servodata, bilişim sektöründe birçok firmanın ihtiyacına cevap veren geniş ürün yelpazesi ile çalışmalarını sürdüren firmadır. Servodata’nın bilişim sektöründe amacı; bilgi teknolojilerinde sınırsız müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kuruluşların verimliliklerini artırıcı, kullanımı kolay, teknolojik gelişmelere uyumlu altyapının kurulmasını, işletilebilmesini sağlamak ve en doğru çözümü sunmak olarak belirlenmiştir.

 

DEĞERLERİMİZ:

Nitelikli insan, verimli işletme, özlenen toplum için, kültürel değerlerle bütünleşen çağdaş bilgi

Etkin ve üretken insan sermayesi için, yeniden yapılandırılmış zihin haritaları ve değerler sistemiyle bütünleşen kurallar

Farklılıklardan fark yaratarak sinerji gerçekleştiren ekip çalışması

Kendine ve iş arkadaşlarına güven duyan, güvenilir bireylerden oluşan ekip ve kurumlar

Her birey ve kuruma, kendine özgü yaratıcılık sürecini harekete geçirerek "kendini gerçekleştirme" olanağı

Sorunların, kişisel çatışma alanları olmaktan çıkarılıp, kurumların gelişme ve yeniden yapılanma alanlarına dönüştürülmesi

İnsan sermayesine yapılan yatırımın bireyin ve kurumun "yaşam kalitesi"ne yansıması, iç ve dış müşteri mutluluğunun kaynağı haline gelmesi

İş, aile ve sosyal yapının temelini oluşturan "kişisel gelişim"i hedef alan eğitimler ve bireysel galibiyetler yerine kurumsal ve toplumsal galibiyet anlayışı

Başarı ve mükemmelin temelinde motivasyonu yüksek çalışanlar olduğu inancı

Özenle korunan saydamlık ve sırdaşlık ilkesi

Rekabetin yol gösterici, kalitenin ön koşul, müşteri memnuniyetinin ise vazgeçilmez olduğu günümüz iş dünyasında, belirleyici etken, "bireysel kalite", "ekip kalitesi" ve "kaliteli çözüm ilkesi"dir. Bu anlayışın sonucu olarak, rekabetin taklit edilemeyen tek unsuru, kuruma özgü bilgi ve becerilere sahip özelliklerdir.

 
VİZYONUMUZ,

Bireysel ve kurumsal yapılanmaya kalıcı katkıda bulunan, toplumun gelişimi için sosyal sorumluluk üstlenen, uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir kuruluş olmak
 

MİSYONUMUZ,

Çağdaş bilgiyi Türk kültürüne özgü değerlerle bütünleştirerek, bireyler ve işletme üzerindeki somut etkisi ölçülebilen gelişim ve değişimlere öncü olmak
 
Eğitim videolarımızı izlemek için tıklayınız.
Basın ve Medya ile ilgili haberler için tıklayınız.
Referanslarımız için tıklayınız.