Veri Tabanı Yönetimi

 


“Verilerin akıllı ve hızlı yönetilmesini  kolaylaştırıyoruz”

_________________________________________________

 

 

Servodata 1989 yılından bu yana  Progress Software teknolojilerinin distribütörlüğünü yapmaktadır. Progress Software, 1980’lerin ortalarında ABD’de uygulama geliştirme, yürütme ve veri tabanı yönetimi alanında teknolojiler üreterek faaliyete başlamış bir kuruluştur.
 
 
Veri tabanı yönetimi konusu Progress Software’in daima çok fazla önem verdiği bir alanı teşkil etmektedir. Öyle ki, Progress veri tabanının ilk defa tasarlamasından bugüne kadar ‘kur ve unut’ özelliği ile tanınmış, kurumda bir veri tabanı yöneticisine gerek duymayı ortadan kaldırmıştır. Bilgi işlem yöneticisi, birçok sorumluluğunun yanı sıra veri tabanını yönetmekle zaman kaybı yaşamaz. Sözü edilen özelliği, veri tabanının sahip olma maliyetini aşağıya çeker. Konunun içinde olanlar bilirler, veri tabanı maliyeti zaman içinde uygulamaya yapılan yatırımdan yüksek olabilir, bunlar zamana yayılı ‘gizlenmiş’ maliyetlerdir. Kurumlara bu konuda yaptığımız bilgilendirmeler son-rasında her zaman pozitif geri bildirim almaktayız.Progress Software, üstün per-formansı ile kurumların güvenilir, ölçekle-nebilirlik ve yönetilebilir bir yazılım altyapı-sına sahip olmalarını sağlar. Aynı zamanda, verilerini daha akıllı, daha hızlı yönetilmesini kolaylaştırır. Ülkemizde KOBİ’ler sayı ola­rak her geçen gün artarak ekonominin loko­motifi olmayı sürdürmektedir. Giderek kurumsallaşmaları ve yıllanmalarıyla birlik­te kurumsal kaynak planlama ihtiyaçları artmakta ve bu yönde yatırım yapmaktadır­lar. Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların çoğunda bilgi işlem bölümleri bulunma­maktadır, bu da yazılım alt yapısı planların­da önemli bir noktaya işaret etmektedir. Şöyle ki, kullanılan yazılım uygulamalarının alt yapısı sağlam , güvenilir ve kolay yöneti­lebilir olmalıdır, fazlasını yapma işletme için kritik finansal kaynaklarını daralmaya götüreceğinden böyle bir lüksleri yoktur. Bu doğrultuda , Progress Software’in homo ekonomikus konusunu çok önceden göre-bildiğini söylemek yanlış ifade olmaz kanaa­tindeyim.

 

Daha fazla güvenlik, daha esnek yöneti-lebilen sistemlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Aynı işletmede , farklı uygulamaların, farklı veri tabanları üstünde koşan yapılarının ürettiği verilerin güvenli bir şekilde entegrasyon ihtiyacının arttığını görmekteyiz. Progress Software, SOA altyapısında yer alan Sonic ESB ile kurum içinde çok uzun yıllar üretilen veri kayıplarını minimize ederek mevcut uygulamaların çöpe gitmesini önler. Şirketimiz, ulaşım (MNG Airlines, Balnak, Mars Nakliyat), turizm (Klasis Resort, Bebek Otel), holdingler (Alarko, Ekinciler Holding, Boydak Holding), sigortacılık (Işık Sigorta) ve gümrük müşavirliği sektörlerine hizmet vermektedir.
 
 
Servodata 22 yıldır veri tabanı ve uygulama geliş-tirme teknojileri alanında Progress Software tek-nolojileri ile hizmet vermektedir. Örneğin bugün Türkiye’de, ulaşım sektöründe ilk 100’e giren fir-maların yüzde 90’ı Progress tabanlı uygulamalar kullanmaktadır. Progress Software kendi alanı-nında yarattığı teknolojinin öncüsü olmayı hedef-leyen ve çıtasını daima yüksek tutmada kararlı bir teknoloji kuruluştur. Bu sayede, bugün Turkcell, Avea, IMKB gibi kuruluşlar Progress’in servis odaklı mimari yapısının (SOA) ürünlerini tercih etmektedir. Servodata, kurumsal veri güvenliği konusundaki tecrübelerini Webroot SecureAnywhere ve Zecurion ürünleriyle birleşti-rerek bilişim tüketicilerine ulaşmaktadır.
 

 

Eğitim videolarımızı izlemek için tıklayınız.
Basın ve Medya ile ilgili haberler için tıklayınız.
Referanslarımız için tıklayınız.